środa, 23 sierpnia 2017

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia: 
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.06.2017 r.
  3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia.
  4. Wykorzystanie środków unijnych w województwie śląskim na tle innych województw.
  5. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz