czwartek, 19 kwietnia 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  3. Informacja z realizacji w roku 2017 zadań wynikających z Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  3. Informacja o sytuacji w jednostkach służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa w związku z klauzulą opt – out.
  4. Informacja na temat wysokości nadwykonań jednostek podległych Samorządowi Województwa z uwzględnieniem danych o stopniu zapłacenia ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  5. Sprawy różne.