poniedziałek, 8 grudnia 2014

Po raz drugi w tej kadencji obradował Sejmik Śląski

Podczas obrad powołaliśmy dwanaście komisji, w tym dziesięć stałych i dwie doraźne. Będę pracował w trzech z nich, z tego w dwóch pierwszych jako zastępca przewodniczącego komisji:
- Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów
- Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
- Doraźna Komisja – Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego

                               

                           

sobota, 6 grudnia 2014

piątek, 5 grudnia 2014

I Gala Wolontariatu w Łazach


Na zaproszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, Pani Bożeny Strzeleckiej-Kłopot, uczestniczyłem w I Gali Wolontariatu. Wszystkim wyróżnionym gratuluję i dziękuję za aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

  

   

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Sejmik nowej kadencji rozpoczął pracę

W Sejmiku Śląskim obecnej, V kadencji, zasiada 45 radnych. Podczas pierwszych obrad wybrano przewodniczącego sejmiku którym został Grzegorz Wolnik z Platformy Obywatelskiej. Jego zastępcami zostali: Bożena Borys-Szopa (Prawo i Sprawiedliwość), Henryk Mercik (Ruch Autonomii Śląska) i Stanisław Gmitruk (Polskie Stronnictwo Ludowe).

Nowym Marszałkiem Województwa Śląskiego został dotychczasowy poseł na Sejm RP, Wojciech Saługa (PO), który otrzymał poparcie 25 radnych w głosowaniu tajnym.

Nowy skład zarządu to efekt porozumienia w ramach koalicji rządzącej, liczącej 25 mandatów. Współtworzą je radni PO (17 mandatów), PSL (5) oraz SLD (3). W opozycji znalazł się PiS (16 mandatów) oraz RAŚ (4)
W skład zarządu weszło dwóch wicemarszałków- Aleksandra Skowronek (PO) i Stanisław Dąbrowa (PSL) oraz dwóch członków Zarządu- Gabriela Lenartowicz (PO) i Kazimierz Karolczak (SLD).