Kadencja 2014-2018

Jako radny Sejmiku pracuję w następujących komisjach: 

 • Z-ca przewodniczącego - Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

 • Członek komisji - Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

 • Z-ca przewodniczącego - Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

 • Członek komisji - doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Protokoły z prac komisji (kliknij)

Protokoły z obrad Sejmiku (kliknij)


Podsumowanie połowy kadencji (plik pdf)

Moje priorytety to:

  • Rozwiązywanie problemu braku pracy
  • Rozwój infrastruktury
  • Budowa obwodnic
  • Promocja i rozwój gospodarczy regionu
  • Współpraca z innymi ośrodkami aglomeracji
  • Bezpieczeństwo mieszkańców

   Podgląd

   Brak komentarzy:

   Prześlij komentarz