poniedziałek, 28 sierpnia 2017

XXXX sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody śląskiego, które dotyczyło wcześniej przyjętego statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

więcej ...

Radni jednogłośnie poparli inicjatywę Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie pomocy gminom w województwie pomorskim poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach.

czwartek, 24 sierpnia 2017

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Polityka Samorządu Województwa Śląskiego w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: · udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628), · oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (druk V/632), · zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

środa, 23 sierpnia 2017

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.06.2017 r.
 3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia.
 4. Wykorzystanie środków unijnych w województwie śląskim na tle innych województw.
 5. Sprawy różne.

wtorek, 22 sierpnia 2017

Pięć ofert zaprojektowania linii do lotniska Katowice

Pięć ofert zaprojektowania odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia, wraz ze skomunikowaniem portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, otrzymał zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK.

więcej ...