poniedziałek, 22 maja 2017

XXXVIII sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji radni wyrazili poparcie dla Karty Samorządności oraz Apelu Środowisk Samorządowych dotyczących obrony samorządności terytorialnej. Są one wyrazem zaniepokojenia i sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Więcej na temat apelu ...
Kolejna uchwała dotyczyła pomocy finansowej dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. (Lista gmin z dofinansowaniem)
W innej uchwale radni z aprobatą przyjęli działania władz centralnych mające na celu przywrócenie funkcji Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozwijanie infrastruktury transportu rzecznego. Więcej ...