poniedziałek, 24 kwietnia 2017

XXXVII sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji radni pozytywnie zaopiniowali powstanie metropolii. Ustawa Sejmu RP daje możliwość na zorganizowanie w ramach związku metropolitalnego zadań, które do tej pory były rozproszone. Związek będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospodarowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji oraz sieci infrastruktury rowerowej. Początkowo metropolia powstanie na bazie 41 gmin, które łącznie zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. km kw. Teren ten zamieszkuje prawie 2,3 mln osób. więcej ...

Wzorem wielu rad gmin Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował ideę powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Specjalna komisja określi regulamin i zasady powoływania do tego nowego podmiotu. więcej ...

Sejmik przyjął Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-202 Dokument stawia na selektywną zbiórkę u źródła, rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gospodarkę tzw. obiegów zamkniętych. Plan zawiera także harmonogram, określenie podmiotów odpowiedzialnych i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań. Wskazuje regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zawiera także plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym. więcej ...

czwartek, 20 kwietnia 2017

Standardy rowerowe

Zasady te mają uporządkować zarządzanie powstającej infrastruktury rowerowej oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych i w terenie. Będą one obowiązywać samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mają służyć też wszystkim gminom i powiatom jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.  Więcej ...


piątek, 7 kwietnia 2017

XXXVI sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmiku przyjęto uchwałę antysmogową. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.