czwartek, 28 maja 2015

Uroczysta sesja z okazji 25-lecia samorządu

W Kroczycach, na zaproszenie Wójta Pana Stefana Pantaka i Przewodniczącej Rady Gminy Pani Wandy Karoń, z okazji obchodów 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce.

poniedziałek, 25 maja 2015

IX sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku uchwaliliśmy program „Śląskie dla rodziny - Karta dużej rodziny” majacy na celu wsparcie rodzin z terenu województwa śląskiego, w szczególności wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci).
Program zakłada szeroką współpracę z gminami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, innymi działającymi na rzecz rodziny.
Podjęliśmy także uchwałę o udzieleniu miastu Będzin pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł. przeznaczonej na Teatr Dzieci Zagłębia. Wsparcie będzie wykorzystane na remont sceny oraz wyposażenie akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne. (więcej ...)

 

                       

wtorek, 19 maja 2015

Kolejna ważna inwestycja w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Dzisiaj miałem przyjemność reprezentować samorząd Województwa Śląskiego w uroczystym otwarciu wyremontowanych oddziałów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - Chirurgii Ogólnej i Otolaryngologii. Gratulacje dla Prezesa Zarządu Szpitala Pana Artura Nowaka i całego personelu tej jednostki. (więcej ...)

wtorek, 12 maja 2015

W trosce o rozwój szkolnictwa zawodowego

Konferencja „Dualny system kształcenia – idea, korzyści, bariery dla rozwoju powiatu zawierciańskiego”. Na zaproszenie Prezesa Zarządu CMC POLAND sp. z o.o., Pana Jerzego Kozicza oraz Dyrektora ZS im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu, Pana Romana Kota. Cenny głos w dyskusji o rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie zawierciańskim.

niedziela, 3 maja 2015

90-lecie OSP w Skarżycach

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Skarżycach oraz XXVI Powiatowa Pielgrzymka Strażaków OSP.
Święto Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Zawierciu. Uroczystości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, na Placu Teodora Stosika oraz uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła.piątek, 1 maja 2015

Siewierz dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu


Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Pana Zdzisława Banasia oraz gospodarza uroczystości, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, księdza kanonika Emila Ilkowa uczestniczyłem w koncercie charytatywnym na rzecz odbudowy Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu. Koncert w wykonaniu chóru "Barka", członków Małych Form Teatralnych Parafii Zachód w Siewierzu, orkiestry dętej OSP w Siewierzu, chóru dziecięco-młodzieżowego Zespołu Szkół w Siewierzu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych oraz zespołu folklorystycznego „Perła” z Ukrainy.
Słowa uznania dla wszystkich wykonawców i ich nauczycieli !