wtorek, 22 grudnia 2015

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Dołączam do Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji uchwałą sejmiku zostałem powołany do prac w Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Będzie to już czwarta po:


- Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów
- Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
- doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
komisja w której pracuję.

XVI sesja sejmiku

Mamy budżet na rok 2016. Budżetu Województwa zakłada wydatki w wysokości ponad 1,5 mld zł. Do zadań priorytetowych na rok 2016 Zarząd Województwa zaliczył modernizację Stadionu Śląskiego, rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z infrastrukturą przy Muzeum Śląskim, termomodernizację Teatru Rozrywki, przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej oraz przygotowanie się do realizacji inwestycji drogowych w ramach RPO.
W 2016 największe wydatki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 730,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (148,2 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (127,5 mln zł), kulturę fizyczną (79,1 mln zł) oraz zdrowie (74,3 mln zł).

Więcej ...


http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8064

czwartek, 10 grudnia 2015

Policja ma 26 nowych radiowozów

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość przekazania 26 nowych pojazdów. Połowa pieniędzy na ich zakup – 800 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Śląskiego.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8045