wtorek, 26 stycznia 2016

Wsparcie inicjatyw gospodarczych

Wsparcie z budżetu Samorządu Województwa na m.in. organizację konferencji, seminariów i szkoleń, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego. W tym roku budżet konkursu wynosi 162,5 tys zł.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8106

poniedziałek, 18 stycznia 2016

XVII sesja sejmiku

Kontrakt Terytorialny, jak również Program dla Śląska zawierają dwie ważne inwestycje dla naszego województwa: obwodnicę Zawiercia w trasie DK 78, oraz rewitalizację linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, przechodzącej przez lotnisko Pyrzowice. Zwracam się z prośbę do Pana Marszałka o przypomnienie reprezentantom rządu RP o tych ważnych dla nas inwestycjach szczeg onie w kontekście ryzyka wygaszenia ważności dotychczas przygotowanych dokumentów (decyzje  środowiskowe,  pozwolenia itd.). Dotychczasowy brak aktywności rządu PiS w tym zakresie może skutkować całkowitym wstrzymaniem prac.

sobota, 16 stycznia 2016

poniedziałek, 4 stycznia 2016