wtorek, 20 marca 2018

Zielone środy

Jutro pierwszego dnia wiosny rusza nowa akcja Koleji Śląskich „Zielone Środy” mająca zachęcić kierowców do korzystania z transportu kolejowego. Podczas kontroli wystarczy zamiast biletu pokazać ważny dowód rejestracyjny. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. więcej ...

poniedziałek, 19 marca 2018

L sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji radni #Sejmik #Śląskie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia miastu Tychy dotacji celowej w wysokości ok. 10,8 mln zł, przeznaczonej na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o. Pomocy udzielono w ramach umowy sprzedaży Miastu Tychy nieruchomości i wszystkich udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Województwo Śląskie. W umowie województwo zdeklarowało do 2019 roku udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt i aparaturę medyczną. więcej ...

W kolejnym punkcie obrad nastąpiło rozszerzenie listy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu. Zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące dołączą do energetyki, medycyny oraz technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Są to kluczowe obszary wyznaczające rozwój konkurencyjności naszego regionu. więcej ...

Porządek obrad

środa, 7 marca 2018

poniedziałek, 5 marca 2018