wtorek, 22 grudnia 2015

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Dołączam do Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji uchwałą sejmiku zostałem powołany do prac w Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Będzie to już czwarta po:


- Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów
- Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
- doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
komisja w której pracuję.

XVI sesja sejmiku

Mamy budżet na rok 2016. Budżetu Województwa zakłada wydatki w wysokości ponad 1,5 mld zł. Do zadań priorytetowych na rok 2016 Zarząd Województwa zaliczył modernizację Stadionu Śląskiego, rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z infrastrukturą przy Muzeum Śląskim, termomodernizację Teatru Rozrywki, przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej oraz przygotowanie się do realizacji inwestycji drogowych w ramach RPO.
W 2016 największe wydatki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 730,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (148,2 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (127,5 mln zł), kulturę fizyczną (79,1 mln zł) oraz zdrowie (74,3 mln zł).

Więcej ...


http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8064

czwartek, 10 grudnia 2015

Policja ma 26 nowych radiowozów

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość przekazania 26 nowych pojazdów. Połowa pieniędzy na ich zakup – 800 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Śląskiego.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8045

środa, 18 listopada 2015

poniedziałek, 16 listopada 2015

XV sesja sejmiku

Według danych WFOŚiGW emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych to ok. 55% zanieczyszenia powietrza, emisja przemysłowa oraz ruch samochodowy wytwarzają 35% zanieczyszczeń, pozostała część- ok. 10% to inne typy emisji, jak np. pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.
Więcej na temat dzisiejszej sesji sejmiku poświęconej czystemu powietrzu w naszym regionie ...

sobota, 17 października 2015

OSP Turza gmina Łazy świętuje 55 lat działalności

W trakcie uroczystości druhów wyróżnieniono medalami "Za Załugi Dla Pożarnictwa oraz "Odznaczeniami Honorowymi Za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Jubileusz zbiegł się z przekazaniem jednostce lekkiego samochodu pożarniczego marki Opel Movano. Nie zabrakło podziękowań za codzienną aktywność druhów.

piątek, 16 października 2015

inauguracja roku kulturalno - oświatowego w Zawierciu

Podczas wieczornego koncertu inaugurującego rok kulturalno - oświatowy wręczyliśmy z Panią poseł Anną Nemś i Prezydentem Miasta Witoldem Grimem Odznaczenia za zasługi dla Województwa Śląskiego. Za działalność na rzecz kultury wyróżnienia otrzymali: srebrne odznaczenia panowie Józef Niedźwiedzki, Leopold Stawarz i Stefan Markowski oraz złote Zespół Kromołowianie.

poniedziałek, 12 października 2015

XIII sesja

XIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Pzedsiębiorstw w Katowicach

poniedziałek, 21 września 2015

niedziela, 20 września 2015

Dożynki w Gminie Łazy - Wiesiółka


W niedzielę odbyły się doroczne Dożynki w Gminie Łazy, które tym razem zorganizowano w Wiesiółce. Obchody tradycyjnego święta plonów zainicjowała uroczysta polowa Msza Święta. Na ceremonii nie mogło zabraknąć wieńców oraz chlebów dożynkowych. Wszystkim rolnikom zamieszkałym w Gminie Łazy dziękuję za ich serce i trud, które wkładają w codzienną, ciężką prace na roli.poniedziałek, 31 sierpnia 2015

XI sesja sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji sejmik uchwalił „Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”
http://sejmik.slaskie.pl/news/7853/

oraz „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego”.

Wieże dla spotterów

Lotnisko Pyrzowice stały się gratką dla miłośników lotnictwa. Dzięki wybudowanym wieżom są jedynym polskim lotniskiem, które posiada platformy spotterskie do obserwacji i fotografowania lądujących i startujących samolotów.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,18666815,katowice-airport-zbudowano-dwie-wieze-dla-spotterow-zdjecia.html#BoxLokKatImg

piątek, 28 sierpnia 2015

Święto gminy Ogrodzieniec

Podczas piątkowych uroczystości strażacy ochotnicy: Jan Chudek (OSP Kiełkowice), Sławomir Jurczak (OSP Giebło), Andrzej Żak (OSP Ryczów Kolonia) zostali wyróżnieni srebrnymi odznakami "Zasłużony dla Województwa Śląskiego". Odznaki przyznała Kapituła przy Sejmiku Śląskim, wnioskodawcami byli Burmistrz Pan Andrzej Mikulski i Szefowie jednostek.
środa, 26 sierpnia 2015

Obwodnica Zawiercia i Poręby


Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak towarzyszyła Premier Ewie Kopacz podczas wizyty w województwie opolskim, gdzie przedstawiła informację o stanie prac nad Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Przyjęcie nowego programu drogowego przez rząd jest planowane we wrześniu 2015 r.

Na realizację ujętych w Programie nowych zadań drogowych w latach 2014-2025 trafi 107 mld zł.

Dzięki jego realizacji kierowcy będą mogli korzystać z pełnej, funkcjonalnej sieci bezpiecznych dróg szybkiego ruchu. Zgodnie z projektem Programu powstanie 3900 km nowych dróg oraz obwodnic. Wśród 57 obwodnic długo wyczekiwana obwodnica Zawiercia i Poręby. Realizacja przewidziana na lata 2017-2021
(http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/66695/zalpbdk20142023_240815-pdf.html)

Więcej czytaj: http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/o-programie-budowy-drog-krajowych/


czwartek, 13 sierpnia 2015

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

PKP Cargo przenosi siedzibę do Katowic

Od września główna siedzina PKP Cargo zostanie zlokalizowana w budynku A4 Business Park przy ul. Francuskiej. Przeprowadzają się tu pracownicy z Katowic i okolic, oraz osoby z dotychczasowej centrali PKP Cargo w Krakowie, także większość pracowników z Warszawy.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,18476716,pkp-cargo-sprzedaje-biurowiec-i-przenosi-do-katowic-biura-z.html#BoxLokKatLink

czwartek, 9 lipca 2015

Nowoczesne standardy rowerowe

Rozmowy z przedstawicielami organizacji oraz środowisk rowerzystów na temat współpracy przy realizacji działań na rzecz rozwoju rowerowej infrastruktury komunikacyjnej oraz promocji tego środka przemieszczania się.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7803

środa, 8 lipca 2015

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Ruszył konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018”.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7800

środa, 1 lipca 2015

Uroczysta sesja z okazji 100- lecia Miasta Zawiercia


W Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” odbyła się dziś uroczysta sesja Rady Miejskiej kadencji 2014- 2018, która wpisała się w program oficjalnych obchodów 100- lecia Miasta Zawiercia.
Urodziny Zawiercia to wspólne święto jego wszystkich mieszkańców. To święto ludzi, którzy w ciągu minionych stu lat tworzyli i tworzą nadal jego historię.
Z okazji setnych urodzin naszej Małej Ojczyzny życzę wszystkim zawiercianom pomyślności, spełnienia marzeń, samych sukcesów oraz dumy z kolejnych, równie doniosłych Jubileuszy.wtorek, 30 czerwca 2015

#ProgramdlaŚląska #rządnaŚląsku

#ProgramdlaŚląska #rządnaŚląsku

Budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78.

Połączenie lotniska Pyrzowice z aglomeracją. Szybkie połączenie  z  Sosnowcem, Zawierciem,  Dąbrową  Górniczą,  Katowicami  i  Chorzowem.

sobota, 27 czerwca 2015

Nowe Muzeum Śląskie - wielkie otwarcie

Wrażenia z muzeum, warto zobaczyć, warto bywać, lekcja historii, lekcja patriotyzmu.
Tryptyk upamiętniający setną rocznicę powołania Rady Miejskiej w Zawiercie 1915-2015


Scenariusz teatralny w trzech częściach:

1.   „Prusak dzieci polskie męczy” (poezja i śpiew) w opracowaniu Agnieszki Smagi i Magdaleny Gudyś, wykonanie uczniowie Gimnazjum nr 2 w Zawierciu.

2.   Rekonstrukcja „Posiedzenie Rady Miejskiej w 1915 r.” (publicystyka), pieśni Stanisława Rączki śpiewać będzie chór UTW pod kierunkiem Lidii Wilczyńskiej.

3.   „Więc, nie zginęła” (poezja legionowa i śpiew) w opracowaniu Agnieszki Kuźnik, Agnieszki Kołodziejek i Barbary Czajkowskiej, wykonanie: uczniowie Gimnazjum nr  1 w Zawierciu.czwartek, 18 czerwca 2015

Nowy pas startowy lotniska Pyrzowice

Wielkie otwarcie na lotnisku Pyrzowice. Nowy pas startowy, zakończenie budowy terminala C, zakończone budowy pasa postojowego i stanowiska do odladzania. Wszystko ma umożliwić lądowanie w Pyrzowicach największych samolotów na świecie oraz obsługę 3 milionów pasażerów jeszcze w 2015 r. Wszystko to efekt realizowanych w Pyrzowicach od 8 lat projektów o łącznej wartości pond 500 mln. złotych.
czwartek, 28 maja 2015

Uroczysta sesja z okazji 25-lecia samorządu

W Kroczycach, na zaproszenie Wójta Pana Stefana Pantaka i Przewodniczącej Rady Gminy Pani Wandy Karoń, z okazji obchodów 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce.

poniedziałek, 25 maja 2015

IX sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku uchwaliliśmy program „Śląskie dla rodziny - Karta dużej rodziny” majacy na celu wsparcie rodzin z terenu województwa śląskiego, w szczególności wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci).
Program zakłada szeroką współpracę z gminami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, innymi działającymi na rzecz rodziny.
Podjęliśmy także uchwałę o udzieleniu miastu Będzin pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł. przeznaczonej na Teatr Dzieci Zagłębia. Wsparcie będzie wykorzystane na remont sceny oraz wyposażenie akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne. (więcej ...)

 

                       

wtorek, 19 maja 2015

Kolejna ważna inwestycja w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Dzisiaj miałem przyjemność reprezentować samorząd Województwa Śląskiego w uroczystym otwarciu wyremontowanych oddziałów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego - Chirurgii Ogólnej i Otolaryngologii. Gratulacje dla Prezesa Zarządu Szpitala Pana Artura Nowaka i całego personelu tej jednostki. (więcej ...)

wtorek, 12 maja 2015

W trosce o rozwój szkolnictwa zawodowego

Konferencja „Dualny system kształcenia – idea, korzyści, bariery dla rozwoju powiatu zawierciańskiego”. Na zaproszenie Prezesa Zarządu CMC POLAND sp. z o.o., Pana Jerzego Kozicza oraz Dyrektora ZS im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu, Pana Romana Kota. Cenny głos w dyskusji o rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie zawierciańskim.

niedziela, 3 maja 2015

90-lecie OSP w Skarżycach

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Skarżycach oraz XXVI Powiatowa Pielgrzymka Strażaków OSP.
Święto Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Zawierciu. Uroczystości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, na Placu Teodora Stosika oraz uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła.piątek, 1 maja 2015

Siewierz dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu


Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Pana Zdzisława Banasia oraz gospodarza uroczystości, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, księdza kanonika Emila Ilkowa uczestniczyłem w koncercie charytatywnym na rzecz odbudowy Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu. Koncert w wykonaniu chóru "Barka", członków Małych Form Teatralnych Parafii Zachód w Siewierzu, orkiestry dętej OSP w Siewierzu, chóru dziecięco-młodzieżowego Zespołu Szkół w Siewierzu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych oraz zespołu folklorystycznego „Perła” z Ukrainy.
Słowa uznania dla wszystkich wykonawców i ich nauczycieli !poniedziałek, 27 kwietnia 2015

RIPOK odebrany

Zawiercie, składowisko odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu, dokonaliśmy uroczystego otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Otrzymanie statusu Regionalnej Instalacji jest wynikiem długoletnich inwestycji i starań ZGK oraz władz samorządowych miasta związanych z dostosowaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do przepisów stawianym Instalacjom Regionalnym. W marcu tego roku stosowną uchwałę potwierdzającą podjął Sejmik Województwa Śląskiego. 
Brak uzyskania statusu Instalacji Regionalnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. doprowadziłby do zamknięcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz konieczności zlikwidowania miejsc pracy. Dodatkowo śmieciarki z naszymi odpadami komunalnymi musiałby w obie strony pokonywać trasę ponad 100 km, ponieważ najbliższy RIPOK w naszym regionie zlokalizowany jest w odległości ok. 55 km od Zawiercia, co oznaczałoby poniesienie przez mieszkańców dodatkowych kosztów transportu.niedziela, 26 kwietnia 2015

Prezydent Bronisław Komorowski z wizytą w Sosnowcu

Obiecuję, że jeśli wygram, wciąż będę szukał tego, co łączy. To czasami trudne, ale warto – powiedział Bronisław Komorowski nawiązując do hasła "Sosnowiec łączy" podczas dzisiejszej wizyty.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Kwietniowa sesja Sejmiku

Głównym punktem dzisiejszej sesji Sejmiku było przyjęcie „Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2015 rok”. Wśród inwestycji, które otrzymają w tym roku dofinansowanie, znalazły się obiekty z naszego regionu, w tym m.in. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Zawierciu. Szacowana wartość inwestycji to ponad 887 tys. złotych, z czego wartość dofinansowania 292 tys. złotych. W ramach zadania Gmina Zawiercie planuje budowę czterotorowej bieżni, skoczni w dal, stanowiska do pchnięcia kulą, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej oraz siłowni na świeżym powietrzu. Więcej ...kliknij

wtorek, 17 marca 2015

Jest porozumienie

Porozumienie dla subregionu centralnego już podpisane. Oznacza to również środki na inwestycje dla gmin Jury, Zagłębia oraz Jaworzna.Więcej szczegółów ... kliknij

poniedziałek, 16 marca 2015

VI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wśród podjętych uchwał dotycząca Zawiercia - zgoda na utworzenie w Zawierciu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Więcej o obradach ... kliknijniedziela, 15 marca 2015

100-lecie miasta Zawiercie

Dzisiejszy koncert „Zawiercianie dla Zawiercia”, zainaugurował obchody Roku 100-lecia miasta.
Podczas koncertu wystąpili utalentowani Zawiercianie: Sławomir Grenda – kontrabas, Barbara Grzybek – sopran, Olimpia Karbownik – sopran, Maciej Kucera – tenor, Anita Maszczyk –sopran, Bartosz Pacan – klarnet, Leopold Stawarz – baryton, Przemysław Żywczok – baryton. Artystom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego.
Podczas koncertu wystąpiły także Zawierciańskie chóry: Chór Capella Vartiensis, Chór Młodzieżowy Tutti, Chór Gimnazjum nr 1 w Zawierciu, Zespół Pasterix oraz Chór Lira.piątek, 13 marca 2015

Środki dla subregionów

Ponad 1 mld euro zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów subregionalnych w województwie śląskim.
Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/RIT), to nowa forma wsparcia dla samorządów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Mechanizm zakłada partnerstwo miast i gmin oraz władz województwa. Środki pochodzą z RPO WŚL 2014-2020.
Podpisano już porozumienie w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami południowym, zachodnim oraz północnym. Ze strony Województwa Śląskiego podpisali je – marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Gabriela Lenartowicz. Drugą stronę porozumienia stanowią liderzy trzech subregionów.
Porozumienie dotyczące subregionu centralnego jest jeszcze przedmiotem negocjacji.

niedziela, 8 marca 2015

Dzień kobiet w powiecie Zawierciańskim


Kobieta 2015: Piękna i zdrowa. Pod takim hasłem, na zaproszenie Poseł na Sejm RP Pani Anny Nemś w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu zgromadziło się kilkaset Pań z całego powiatu zawierciańskiego. Spotkanie miało na celu pokazanie wielu aspektów kobiecości.
Część artystyczną spotkania umiliły występy dziecięcego zespołu Pieśni i Tańca „Małe Zawiercie” wraz z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca ,,Zawiercie”, chóru męskiego ,,Pasterix”, Marceliny Miśty i Rafała Makieły oraz znanego śląskiego aktora i kabareciarza Grzegorza Stasiaka.Każda z Pań mogła skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji medycznych. Były potrawy regionalne, poczęstunek, konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.sobota, 7 marca 2015

poniedziałek, 16 lutego 2015

Obradował sejmik

Głównym tematem dzisiejszych obrad sejmiku było podjęcie uchwał o zaciągnięciu kredytów na wydatki majątkowe, w tym na:

  • zakup kolejnych trzech z sześciu sztuk taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie
  • kontynuację unijnego projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”
  • rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • zakończenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • rozbudowę SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
  • realizację prac związanych z montażem zadaszenia, pracami kubaturowymi oraz budową ogrodzenia na Stadionie Śląskim
Obrady poprzedziło otwarcie wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku” zorganizowanej w ramach obchodów Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Więcej ... kliknij

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Budżet na 2015 uchwalony

Uchwała budżetowa na 2015 rok była głównym punktem dzisiejszych obrad Sejmiku Województwa Śląskiego. Oprócz uchwały budżetowej podjęliśmy również uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej dla naszego województwa.
Więcej szczegółów ... kliknij

Wysłuchaliśmy także informacji dotyczącej finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach nowej perspektywy ... kliknij

W części poświęconej interpelacjom zaapelowałem do Marszałka, Zarządu i Radnych o pomoc w doprowadzeniu do budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby oraz kolei na lotnisko w Pyrzowicach. Kliknij na treść złożonej interpelacji.


niedziela, 18 stycznia 2015

Po raz pierwszy na żywo w TV

To pierwsze takie wydarzenie w Zawierciu. Mecz pierwszoligowych Aluron Virtu Warta Zawiercie - Caro Rzeczyca był transmitowany na żywo przez Telewizję Regionalną. Wynik: wygrana 3:0 zawierciańskiej drużyny (w setach 31:29, 25:18, 25:19). Gratulacje!