poniedziałek, 16 lutego 2015

Obradował sejmik

Głównym tematem dzisiejszych obrad sejmiku było podjęcie uchwał o zaciągnięciu kredytów na wydatki majątkowe, w tym na:

  • zakup kolejnych trzech z sześciu sztuk taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie
  • kontynuację unijnego projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”
  • rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • zakończenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • rozbudowę SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
  • realizację prac związanych z montażem zadaszenia, pracami kubaturowymi oraz budową ogrodzenia na Stadionie Śląskim
Obrady poprzedziło otwarcie wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku” zorganizowanej w ramach obchodów Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Więcej ... kliknij