poniedziałek, 29 sierpnia 2016

piątek, 5 sierpnia 2016

220 mln na infrastrukturę naukową

Regionalny Program Operacyjny województwa Śląskiego poraz pierwszy oferuje wsparcie dla dużych jednostek naukowych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty w ramach tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8422