środa, 28 lutego 2018

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Współpraca z Obwodem Żytomierskim / Projekty realizowane we współpracy ze Związkiem Polaków w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
5. Przyjęcie Planu pracy komisji na 2018 rok.
6. Sprawy różne.

poniedziałek, 12 lutego 2018

Kodeks pracy w "Temacie do dyskusji"

O dostosowaniu Kodeksu Pracy do współczesnych wyzwań w audycji Radia Katowice, z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, rozmawia Józef Wycisk.XLIX sesja Sejmiku

Dzisiejszą sesję zdominowała dyskusja nad odpowiedzią w sprawie petycji Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Pismo trafiło do wszystkich sejmików wojewódzkich w kraju, w tym też Sejmiku Województwa Śląskiego. Wzywa ona samorządowców do pilnych i przede wszystkim konsekwentnych działań na rzecz walki o czyste, pozbawione smogu powietrze. więcej ...

Porządek obrad

Akcja „List do sąsiada”

Akcja „List do sąsiada” to kolejna propozycja samorządu województwa śląskiego, polegająca na wysłaniu listu do osoby, o której wiemy, że przyczynia się do zanieczyszczania powietrza.
Materiały edukacyjne są do pobrania ze strony: http://powietrze.slaskie.pl/


czwartek, 8 lutego 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
    2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
    3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia


Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
    2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
        * w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (druk V/737),
        * w sprawie przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018” (druk V/738),
        * w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (druk V/741).
    3. Propozycje do planu pracy Komisji.
    4. Sprawy różne.

wtorek, 6 lutego 2018

Wolność gospodarcza w "Temat do dyskusji"

W dzisiejszym programie Polskiego Radia Katowice o tym czy trudniej prowadzić działalność gospodarczą w Polsce z radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniewem Przedpełskim z Prawa i Sprawiedliwości oraz Mirosławem Mazurem z Platformy Obywatelskiej rozmawiał redaktor Józef Wycisk.