wtorek, 18 października 2016

poniedziałek, 17 października 2016

Wypowiedź dla Polskie Radio Katowice

Propozycja zmian w prawie wodnym szczególnie niekorzystna dla budżetów domowych i firm w województwie Śląskim.

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,23658,Radni-znaniepokojeni-Podwyzki-cen-wody-audio-.html#.WAUl6D_aysw.facebook

XXIX sesja sejmiku

Sejmik przyjął apel przeciwko rządowym planom podwyżki cen wody.

W trakcie sesji "Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego" wręczono Panu Aleksandrowi Tarnawskiemu ostatniemu żyjącemu "Cichociemnemu".


Inauguracja roku kulturalnego

Występ zawierciańskich artystów związanch z zespołami funkcjonującymi w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”: chóry Capella Vartiensis, G1 Fort-e, Młodzieżowy Chór Kameralny Tutti, ponadto Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna i zaprzyjaźnieni muzycy zainaugurował rok kulturalny 2016/17.

http://www.mok.pl/aktualnosci/162/

wtorek, 11 października 2016

XXVIII nadzwyczajna sesja sejmiku

Nadzwyczajna sesja sejmiku w trakcie VI Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Celem obecności radnych jest podkreślenie i docenienie roli jaką w gospodarce regionu odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa.

W czasie sesji podczas kongresu MŚP podpisano porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Stanem Nevada. Współpraca objąć ma  gospodarkę, działalność naukowo-techniczną oraz promocję gospodarczą.