czwartek, 11 października 2018

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Podsumowanie pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji.
4. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz