poniedziałek, 16 listopada 2015

XV sesja sejmiku

Według danych WFOŚiGW emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych to ok. 55% zanieczyszenia powietrza, emisja przemysłowa oraz ruch samochodowy wytwarzają 35% zanieczyszczeń, pozostała część- ok. 10% to inne typy emisji, jak np. pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.
Więcej na temat dzisiejszej sesji sejmiku poświęconej czystemu powietrzu w naszym regionie ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz