poniedziałek, 8 grudnia 2014

Po raz drugi w tej kadencji obradował Sejmik Śląski

Podczas obrad powołaliśmy dwanaście komisji, w tym dziesięć stałych i dwie doraźne. Będę pracował w trzech z nich, z tego w dwóch pierwszych jako zastępca przewodniczącego komisji:
- Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów
- Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
- Doraźna Komisja – Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego

                               

                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz