O mnie


Urodziłem się w Zawierciu 24 marca 1968 r.

Mam żonę i dwójkę dzieci – syna i córkę.

Jestem absolwentem zarządzania na Akademii Ekonomicznej i Badharzburg Kolleg w Katowicach, elektroniki i pedagogiki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a także studiów podyplomowych w zakresie prawa gospodarczego i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Ukończyłem Technikum Elektroniczne w Sosnowcu i Szkołę Podstawową nr 1 w Zawierciu.

Moja aktywność zawodowa polega na nadzorze, koordynacji i realizacji projektów teleinformatycznych lokalnych i międzynarodowych w ramach Grupy Orange.
W latach 1998-2000 jako Dyrektor Rejonu Telekomunikacji Polskiej odpowiadałem za telefonizację Zawiercia i powiatu. Wcześniej uczestniczyłem w projektach telefonizacji miast z terenu Zagłębia, Jury i Małopolski.

Przez kilka lat pełniłem rolę wykładowcy w Regionalnym Ośrodku Szkolenia Kadr w Sosnowcu i nauczyciela przedmiotów telekomunikacyjnych w Technikum Górniczym w Sosnowcu.

Posługuję się językiem angielskim i hiszpańskim.

W wyborach samorządowych w 2006 roku z woli mieszkańców Zawiercia zostałem wybrany na Prezydenta Miasta. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie. Oprócz realizacji projektów na rzecz rozwoju mojego Miasta aktywnie zaangażowałem się działalność społeczną i promocyjną regionu jako szef miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych, członek zarządu Związku Gmin Jurajskich i Jurajskiej Organizacji Turystycznej.
W latach 2010-2014 pełniłem mandat radnego Rady Miejskiej w Zawierciu.

Od 2014 jestem radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
30 października 2023 zostałem wybrany na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji.

Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną i przyjaciółmi. Lubię wypoczywać w sposób aktywny. Ulubione zajęcia to jazda na rowerze górskim i spacery po Jurze.

Interesuje się problematyką społeczno-polityczną i gospodarczą, lokalnie aktywnie wspieram działania Platformy Obywatelskiej w Zawierciu.