Kadencja 2014-2018

Jako radny Sejmiku pracuję w następujących komisjach: 

  • Z-ca przewodniczącego - Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

  • Członek komisji - Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

  • Z-ca przewodniczącego - Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

  • Członek komisji - doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Protokoły z prac komisji (kliknij)

Protokoły z obrad Sejmiku (kliknij)


Podsumowanie połowy kadencji (plik pdf)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz