czwartek, 13 września 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku


PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza