poniedziałek, 17 września 2018

LVII sesja Sejmiku

Zakup od Uniwersytetu Śląskiego budynku przy Placu Sejmu Śląskiego, przyjęcie Deklaracji Odrzańskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Opolskim, przystąpienie Województwa Śląskiego do organizacji pod nazwą „European Social Network” oraz informacja na temat wykonania budżetu za I półrocze to główne tematy dzisiejszego posiedzenia Sejmiku Województwa Śląskiego.
Radni poraz kolejny podjęli apel do rządu dotyczący jakości powietrza. Tym razem jest to prośba o przyspieszenie prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, mówiąc potocznie ustawą antyodorową.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza