środa, 16 maja 2018

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 25.01.2018 r.
5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 28.02.2018 r.
6. Współpraca województwa śląskiego z regionami partnerskimi w kontekście zawarcia nowych porozumień z partnerami zagranicznymi.
7. Współpraca województwa śląskiego z krajami pozaeuropejskimi.
8. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza