czwartek, 8 lutego 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
    2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
    3. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz