poniedziałek, 15 stycznia 2018

XLVIII sesja Sejmiku

W poniedziałek 15 stycznia, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na rok 2018. Za jego przyjęciem głosowało 25 radnych, z kolei 13 radnych przeciw. Oprócz tego, przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030.

Tegoroczne wydatki będą wyższe w porównaniu z tymi na rok 2017. Kwota ta to 1,87 mld zł, co jest wartością wyższą o 6% niż rok temu. Dochody wynoszą 1,7 mld zł, m.in. dzięki wzroście wpływów z podatków CIT oraz PIT, nie bez znaczenia są środki unijne w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Największe wydatki zostaną poniesione między innymi na rzecz transportu i łączności (będzie to kwota ok. 987 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (154,1 mln zł), oświatę i wychowanie (95,7 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 89,4 mln zł).

Szczegółowe wydatki dotyczące planowanych wydatków dostępne na stronie http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9322

Porządek obrad

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza