czwartek, 30 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
5. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza