czwartek, 16 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia: 
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 
  3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030. 
  4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
  5. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz