poniedziałek, 25 maja 2015

IX sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku uchwaliliśmy program „Śląskie dla rodziny - Karta dużej rodziny” majacy na celu wsparcie rodzin z terenu województwa śląskiego, w szczególności wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci).
Program zakłada szeroką współpracę z gminami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, innymi działającymi na rzecz rodziny.
Podjęliśmy także uchwałę o udzieleniu miastu Będzin pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł. przeznaczonej na Teatr Dzieci Zagłębia. Wsparcie będzie wykorzystane na remont sceny oraz wyposażenie akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne. (więcej ...)

 

                       

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza