czwartek, 17 maja 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wykonanie planów finansowych jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa za 2017 rok.
4. Sprawy różne.

środa, 16 maja 2018

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 25.01.2018 r.
5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 28.02.2018 r.
6. Współpraca województwa śląskiego z regionami partnerskimi w kontekście zawarcia nowych porozumień z partnerami zagranicznymi.
7. Współpraca województwa śląskiego z krajami pozaeuropejskimi.
8. Sprawy różne.

czwartek, 19 kwietnia 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  3. Informacja z realizacji w roku 2017 zadań wynikających z Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.
  4. Sprawy różne.