czwartek, 17 maja 2018

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wykonanie planów finansowych jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa za 2017 rok.
4. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza