czwartek, 17 maja 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz