czwartek, 17 maja 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wykonanie planów finansowych jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa za 2017 rok.
4. Sprawy różne.

środa, 16 maja 2018

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 25.01.2018 r.
5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 28.02.2018 r.
6. Współpraca województwa śląskiego z regionami partnerskimi w kontekście zawarcia nowych porozumień z partnerami zagranicznymi.
7. Współpraca województwa śląskiego z krajami pozaeuropejskimi.
8. Sprawy różne.

czwartek, 19 kwietnia 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  3. Informacja z realizacji w roku 2017 zadań wynikających z Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
  3. Informacja o sytuacji w jednostkach służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa w związku z klauzulą opt – out.
  4. Informacja na temat wysokości nadwykonań jednostek podległych Samorządowi Województwa z uwzględnieniem danych o stopniu zapłacenia ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  5. Sprawy różne.

wtorek, 20 marca 2018

Zielone środy

Jutro pierwszego dnia wiosny rusza nowa akcja Koleji Śląskich „Zielone Środy” mająca zachęcić kierowców do korzystania z transportu kolejowego. Podczas kontroli wystarczy zamiast biletu pokazać ważny dowód rejestracyjny. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. więcej ...

poniedziałek, 19 marca 2018

L sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji radni #Sejmik #Śląskie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia miastu Tychy dotacji celowej w wysokości ok. 10,8 mln zł, przeznaczonej na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o. Pomocy udzielono w ramach umowy sprzedaży Miastu Tychy nieruchomości i wszystkich udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Województwo Śląskie. W umowie województwo zdeklarowało do 2019 roku udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt i aparaturę medyczną. więcej ...

W kolejnym punkcie obrad nastąpiło rozszerzenie listy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu. Zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące dołączą do energetyki, medycyny oraz technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Są to kluczowe obszary wyznaczające rozwój konkurencyjności naszego regionu. więcej ...

Porządek obrad

poniedziałek, 5 marca 2018

środa, 28 lutego 2018

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Współpraca z Obwodem Żytomierskim / Projekty realizowane we współpracy ze Związkiem Polaków w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
5. Przyjęcie Planu pracy komisji na 2018 rok.
6. Sprawy różne.

poniedziałek, 12 lutego 2018

Kodeks pracy w "Temacie do dyskusji"

O dostosowaniu Kodeksu Pracy do współczesnych wyzwań w audycji Radia Katowice, z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, rozmawia Józef Wycisk.XLIX sesja Sejmiku

Dzisiejszą sesję zdominowała dyskusja nad odpowiedzią w sprawie petycji Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Pismo trafiło do wszystkich sejmików wojewódzkich w kraju, w tym też Sejmiku Województwa Śląskiego. Wzywa ona samorządowców do pilnych i przede wszystkim konsekwentnych działań na rzecz walki o czyste, pozbawione smogu powietrze. więcej ...

Porządek obrad

Akcja „List do sąsiada”

Akcja „List do sąsiada” to kolejna propozycja samorządu województwa śląskiego, polegająca na wysłaniu listu do osoby, o której wiemy, że przyczynia się do zanieczyszczania powietrza.
Materiały edukacyjne są do pobrania ze strony: http://powietrze.slaskie.pl/


czwartek, 8 lutego 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
    2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
    3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia


Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
    2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
        * w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (druk V/737),
        * w sprawie przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018” (druk V/738),
        * w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (druk V/741).
    3. Propozycje do planu pracy Komisji.
    4. Sprawy różne.

wtorek, 6 lutego 2018

Wolność gospodarcza w "Temat do dyskusji"

W dzisiejszym programie Polskiego Radia Katowice o tym czy trudniej prowadzić działalność gospodarczą w Polsce z radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniewem Przedpełskim z Prawa i Sprawiedliwości oraz Mirosławem Mazurem z Platformy Obywatelskiej rozmawiał redaktor Józef Wycisk.wtorek, 23 stycznia 2018

Silesia pod błękitnym niebemŚląskie ma do wykorzystania 100 mln zł na projekty badawcze i rozwojowe mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.
Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z dziedziny energetyki, inżynierii biomedycznej, informatyki, transportu czy medycyny.
Wśród planowanych projektów m.in. nisko kosztowy przenośny oczyszczacz powietrza wewnętrznego; niskoemisyjny automatyczny kocioł na paliwa stałe; niskoemisyjny kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem; mała biogazownia na potrzeby gmin wiejskich; układy odzysku energii odpadowej w autobusach miejskich czy wieża antysmogowa – Smog Free Tower.
więcej...

poniedziałek, 15 stycznia 2018

XLVIII sesja Sejmiku

W poniedziałek 15 stycznia, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na rok 2018. Za jego przyjęciem głosowało 25 radnych, z kolei 13 radnych przeciw. Oprócz tego, przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030.

Tegoroczne wydatki będą wyższe w porównaniu z tymi na rok 2017. Kwota ta to 1,87 mld zł, co jest wartością wyższą o 6% niż rok temu. Dochody wynoszą 1,7 mld zł, m.in. dzięki wzroście wpływów z podatków CIT oraz PIT, nie bez znaczenia są środki unijne w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Największe wydatki zostaną poniesione między innymi na rzecz transportu i łączności (będzie to kwota ok. 987 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (154,1 mln zł), oświatę i wychowanie (95,7 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 89,4 mln zł).

Szczegółowe wydatki dotyczące planowanych wydatków dostępne na stronie http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9322

Porządek obrad