czwartek, 14 grudnia 2017

Rozwój terenów wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) przyczynia się do wzrostu poziomu jakości życia mieszkańców. Zorganizowana w Sali Sejmu Śląskiego konferencja przekazała korzystającym i przyszłym użytkownikom wiedzę dotyczącą PROW.

Samorząd Województwa Śląskiego wdraża w ramach Programu trzy główne działania. Pierwszym jest wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w zakresie działań przygotowawczych, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji, a także realizacji strategii rozwoju lokalnego. Przeznaczone środki to 40 929 190 euro

Po drugie, jest to wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalenia gruntów rolnych). Przeznaczona na ten cel kwota to 24 152 381 euro. Poprawi to struktury obszarowe gospodarstw, duży nacisk kładzie się również na zróżnicowanie produkcji rolnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku.

Trzecie na liście są podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (w zakresie dróg lokalnych, targowisk czy gospodarki wodno-ściekowej), na co zostanie wydane 33 849 751 euro. Tutaj inwestycje kładą nacisk na rozwój infrastruktury technicznej.

Konferencja poruszyła też temat wysokiej emisji zanieczyszczeń oraz przybliżono zasady wprowadzonej niedawno uchwały antysmogowej. Problem zanieczyszczeń dotyczy również wsi, ponieważ głównym czynnikiem zatruwania powietrza są zanieczyszczenia wydobywające się z domowych kominów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza