poniedziałek, 20 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia: 
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).
  4. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza