poniedziałek, 27 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
4. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz