czwartek, 14 września 2017

Posiedzenie Komisji Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
a) opiniowanie wspólnie z Komisją Statutowo – Regulaminową projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,
b) opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030 (druk V/677).
3. Ochrona zdrowia psychicznego w województwie śląskim z uwzględnieniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.
4. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz