poniedziałek, 19 grudnia 2016

XXXI sesja sejmiku

Podczas dzisiejszych obrad uchwalony został budżet województwa na 2017 oraz prognozę finansowa na 2017-2030, bez niespodzianek radni PiS jedyni przeciw ...


Sejmik zaniepokojony jest planowanymi zmianami w Prawie Ochrony Środowiska, godzącymi w samodzielność wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i prowadzącymi do ich centralizacji. Zmiany oznaczają utratę części środków, służących między innymi walce ze smogiem.

W trakcie sesji radni przyjęli uchwałę popierającą stanowisko Opolskiego sejmiku dotyczącej wystąpienia do Rządu RP o weryfikację rozporządzenia Rady Ministrów, mającego na celu powiększenie miasta Opola kosztem terenów należących obecnie do gmin ościennych. Decyzja Rady Ministrów została podjęta wbrew woli mieszkańców zainteresowanych gmin.
Aktywność kobiet w Kołach Gospodyń Wiejskich to w Polsce już 150 lat tradycji. Dzisiaj KGW w sejmiku, w trakcie o roli i sytuacji kobiet wykład profesora Czesława Nowaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


Święta Bożegonarodzenia coraz bliżej, Harcerze przekazują nam Betlejemskie Światło Pokoju.W tygodniu poprzedzającym sesję odbyło się spotkanie opłatkowe Marszałka Województwa Śląskiego z przedstawicielami środowisk kombatanckich, niepodległościowych oraz służbami mundurowymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz