poniedziałek, 27 kwietnia 2015

RIPOK odebrany

Zawiercie, składowisko odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu, dokonaliśmy uroczystego otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Otrzymanie statusu Regionalnej Instalacji jest wynikiem długoletnich inwestycji i starań ZGK oraz władz samorządowych miasta związanych z dostosowaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do przepisów stawianym Instalacjom Regionalnym. W marcu tego roku stosowną uchwałę potwierdzającą podjął Sejmik Województwa Śląskiego. 
Brak uzyskania statusu Instalacji Regionalnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. doprowadziłby do zamknięcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz konieczności zlikwidowania miejsc pracy. Dodatkowo śmieciarki z naszymi odpadami komunalnymi musiałby w obie strony pokonywać trasę ponad 100 km, ponieważ najbliższy RIPOK w naszym regionie zlokalizowany jest w odległości ok. 55 km od Zawiercia, co oznaczałoby poniesienie przez mieszkańców dodatkowych kosztów transportu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz